Kontakt
ŠMR, a.s.
  Koulova 1606/2
  16000   Praha 6 - Dejvice
  info@smr.cz
  -----------------------------------
 
  Provozovna Šumperk
  8. května 913/20
  787 01 Šumperk
  tel.: 583222974

QR code
 Newsletter
 Události
 Doporučte nás
 • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

Správa nemovitostí pro SVJ, bytová družstva a ostatní vlastníky.

Zabezpečíme pro Vás:
 • provoz domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí
 • opravy a rekonstrukce společných částí domu, včetně pomoci ve stavebním a správním řízení
 • non-stop havarijní služby
 • technické předávání a přejímání nájemních bytů a nebytových prostor
 • revize a opravy rozvodů plynu, elektrické energie, tepla, TUV a dalších médií, včetně hasicí techniky
 • vedení a archivaci příslušné technické a provozní dokumentace domu
 • dodávky elektrické energie, vody, plynu a odvádění odpadních vod pro společné části domu
 • zprostředkování pojištění nemovitosti, právního či daňového poradenství
 • zpracování přiznání k dani z nemovitosti
 • vyúčtování nákladů na poskytnuté služby na jednotlivé vlastníky jednotek
 • pomoc při zajišťování úspor energií (termoregulační ventily, zateplování, apod. )
 • pomoc při uzavírání nájemních smluv (stanovení nájemného) u spravované nemovitosti
 • vedení přehledné evidence příjmů a výdajů prostředků svěřených do správy
 • provádění výběrových řízení na dodavatele při rozsáhlejších opravách a rekonstrukcích
 • uložení svěřených prostředků jednotlivých „domů” na separátně zřízených bankovních účtech
 • předpis a kontrola plateb uživatelů bytů
 • příprava podkladů pro vymáhání pohledávek
 • vyúčtování služeb uživatelům jednotek v řádném termínu

Další činnosti pro SVJ:
 • pomoc při zakládání společenství vlastníků v souladu se zákonem 72/1994 Sb., včetně úprav vzorových stanov dle požadavků SVJ a s ohledem na změny v legislativně, zejména v návaznosti na účetní a daňovou legislativu
 • vedení podvojného účetnictví pro společenství vlastníků jednotek a ostatní právnické osoby v souladu s obecně platnými právními předpisy (zejména zákon o účetnictví, vyhlášky, kterými se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, české účetní standardy, daň z příjmu, daň z nemovitosti.)
 • výběr a správa nájemného u bytových družstev, přepočty a zvyšování nájemného dle platných předpisů
 • zprostředkování notáře, právního, daňového, ekonomického poradenství
 • klientům ŠMR, a.s. zdarma možnost využití zasedací místnosti správce k účelu konání první schůze shromáždění vlastníků jednotek
 • vedení separátního účtu pro každé společenství vlastníků jednotek s úročením zůstatku fondu oprav
 • ostatní činnosti dle požadavku smluvního partnera, přičemž rozsah poskytovaných služeb je vždy přesně vymezen ve vlastní smlouvě na obstarání správy domu.