Kontakt
ŠMR, a.s.
  Koulova 1606/2
  16000   Praha 6 - Dejvice
  info@smr.cz
  -----------------------------------
 
  Provozovna Šumperk
  8. května 913/20
  787 01 Šumperk
  tel.: 583222974

QR code
 Newsletter
 Události
 Doporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

Vedení účetnictví pro SVJ a bytová družstva

Společenství vlastníků jednotek

Účetnictví pro společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, českými účetními standardy a příslušnými daňovými zákony. Účetnictví je vedeno v účetním systému „Pohoda” společnosti Stormware, přičemž každá účetní jednotka (SVJ) je skutečně vymezena jako samostatná účetní jednotka a nejedná se tedy pouze o vedení jakési evidence na bázi středisek.

Součástí účetní agendy je hlavní kniha, evidence došlých a vydaných faktur, pokladna, banka, interní doklady, případně mzdová agenda, zpracování podkladů pro daň z příjmu fyzických osob (srážková daň, příjmy zdaňované u vlastníků jednotek) a právnických osob, zpracování roční účetní závěrky ve struktuře rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha k roční účetní závěrce.


Bytová družstva

Účetnictví pro bytová družstva je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, českými účetními standardy a příslušnými daňovými zákony. Ke každému bytovému družstvu je uplatňován naprosto individuální přístup garantující, že účetnictví je vedeno v naprostém souladu se stanovami a dalšími rozhodnutími družstva. Účetnictví je vedeno v účetním systému „Pohoda” společnosti Stormware.

Součástí účetní agendy je hlavní kniha, evidence došlých a vydaných faktur, pokladna, banka, interní doklady, případně mzdová agenda, zpracování podkladů pro daň z příjmu fyzických osob (srážková daň, daň ze závislé činnosti) a právnických osob, zpracování roční účetní závěrky ve struktuře rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha k roční účetní závěrce.